Dnešný verš

Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!

Ján 14:1

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Štúdia

© Copyright 2016 cbmi.sk