Dnešný verš

Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.

Ján 8:12

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Pravidelné stretnutia

Zborové verše na rok 2017

Bohoslužby

Nedeľné zhromaždenie

09.30 modlitebná chvíľa
10.00 hlavné bohoslužby
3. nedeľa v mesiaci o 09.30 – slávnostné zhromaždenie

Biblická hodina

streda o 18.00 – Michalovce
štvrtok o 18.00 – Iňačovce

Besiedka

Nedeľná škola pre deti

09.00 školská besiedka
10.00 predškolská besiedka

Dorast

Dorast

piatok o 16.00

Mládež

Mládež

sleduj FB, väčšinou sobota o 18.00

Aktualizované: 19. 9. 2015

© Copyright 2016 cbmi.sk