Dnešný verš

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.

Príslovia 1:7a

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Živé vysielanie

...

© Copyright 2019 cbmi.sk