Dnešný verš

Veď Hospodin tvorí čosi nové v krajine...

Jeremiáš 31:22

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Živé vysielanie

...

© Copyright 2019 cbmi.sk