Dnešný verš

A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.

1 Korintským 13:3

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Živé vysielanie

...

© Copyright 2019 cbmi.sk