Dnešný verš

Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.

Ján 8:12

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Klubovňa

Súčasťou prestavby je i vytvorenie klubovne s vlastnou kuchynkou, sociálnymi zariadeniami a samozrejme i vlastným vchodom. Našim cieľom je vytvoriť bezpečný priestor v Michalovciach pre deti, mládež, ale i pre iné vekové kategórie. Priestor, kde sa môžu stretávať a efektívne tráviť voľný čas formou rôznych klubov, stretnutí a iných aktivít (diskusie, filmové večery, hry, šport, koncerty, semináre a workshopy rôzneho zamerania) realizovaných dobrovoľníkmi z Cirkvi bratskej v Michalovciach.

© Copyright 2016 cbmi.sk