Dnešný verš

A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.

Ján 1:14

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Výkresy

© Copyright 2016 cbmi.sk