Dnešný verš

Ajhľa, predošlé veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr, ako vyrašia, dám vám o nich počuť.

Izaiáš 42:9

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Výkresy

© Copyright 2016 cbmi.sk