Dnešný verš

Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.

1 Ján 4:8

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Výkresy

© Copyright 2016 cbmi.sk