Účet na Ukrajinu

SK14 8330 0000 0020 0214 8323

Dnešný verš

Veď Hospodin tvorí čosi nové v krajine...

Jeremiáš 31:22

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Pomoc v hmotnej núdzi

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby

Nedeľné zhromaždenie

10.00 hlavné bohoslužby

Biblická hodina

streda o 19.00

Besiedka

Besiedka

nedeľa o 10.00

Aktualizované: 19. 8. 2023

© Copyright 2023 cbmi.sk