Účet na Ukrajinu

SK14 8330 0000 0020 0214 8323

Dnešný verš

Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, Ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa Hospodin.

Ámos 5:8

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Pomoc v hmotnej núdzi

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby

Nedeľné zhromaždenie

09.30 modlitebná chvíľa
10.00 hlavné bohoslužby

Biblická hodina

streda o 18.00

Besiedka

Besiedka

nedeľa o 10.00

Aktualizované: 24. 2. 2021

© Copyright 2023 cbmi.sk