Dnešný verš

Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko, a moja spása nebude meškať.

Izaiáš 46:13

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby

Nedeľné zhromaždenie

09.30 modlitebná chvíľa
10.00 hlavné bohoslužby

Biblická hodina

streda o 18.00

Besiedka

Besiedka

nedeľa o 10.00

Aktualizované: 24. 2. 2021

© Copyright 2021 cbmi.sk