Dnešný verš

A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.

1 Korintským 13:3

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby

Nedeľné zhromaždenie

09.30 modlitebná chvíľa
10.00 hlavné bohoslužby

Biblická hodina

streda o 18.00

Besiedka

Besiedka

nedeľa o 10.00

Aktualizované: 24. 2. 2021

© Copyright 2021 cbmi.sk