Dnešný verš

Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním.

Efezským 1,4

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Vízia zboru

Poslanie zboru Cirkvi bratskej v Michalovciach v zložitom období transformácie spoločnosti má viesť k:

Aktualizované: 6. 7. 2014

© Copyright 2021 cbmi.sk