Dnešný verš

My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý.

1 Ján 4:19

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Vízia zboru

Poslanie zboru Cirkvi bratskej v Michalovciach v zložitom období transformácie spoločnosti má viesť k:

Aktualizované: 6. 7. 2014

© Copyright 2020 cbmi.sk