Dnešný verš

Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť, a moje viny nie sú skryté pred Tebou.

Žalmy 69:6

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Vízia zboru

Poslanie zboru Cirkvi bratskej v Michalovciach v zložitom období transformácie spoločnosti má viesť k:

Aktualizované: 6. 7. 2014

© Copyright 2020 cbmi.sk