Dnešný verš

Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko.

1 Ján 3:20b

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Vízia zboru

Poslanie zboru Cirkvi bratskej v Michalovciach v zložitom období transformácie spoločnosti má viesť k:

Aktualizované: 6. 7. 2014

© Copyright 2020 cbmi.sk