Dnešný verš

Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť, a moje viny nie sú skryté pred Tebou.

Žalmy 69:6

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Živé vysielanie

...

© Copyright 2020 cbmi.sk