Dnešný verš

My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý.

1 Ján 4:19

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Živé vysielanie

...

© Copyright 2020 cbmi.sk