Dnešný verš

Kohože mám na nebi? A keď som s Tebou, netúžim po zemi.

Žalmy 73:25

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Živé vysielanie

...

© Copyright 2020 cbmi.sk