Účet na Ukrajinu

SK14 8330 0000 0020 0214 8323

Dnešný verš

Dávajte sľuby a plňte ich Hospodinovi, svojmu Bohu!

Žalmy 76:12a

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Zbor Cirkvi bratskej v Michalovciach

zhromko

adresa: Užhorodská 38, 07101 Michalovce
tel.: 056/6423647 / +421 915 937 233
e-mail: michalovce@cb.sk

GPS:
48° 45’ 5”N alebo 48,751389N
21° 55’ 45”E alebo 21,929177E

bežný účet:
IBAN: SK06 0900 0000 0000 9102 0815
SWIFT: GIBASKBX
IČO: 35550635

stavebný účet:
IBAN: SK31 8330 0000 0022 0125 8365
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

osobitný účet pre Ukrajinu:
IBAN: SK14 8330 0000 0020 0214 8323

Kazateľ zboru

Ing. Bc. Peter Prištiak

tel.: 056/6423647 / +421 915 937 233
email: michalovce@cb.sk
adresa: Gorazdova 1, 07101 Michalovce

Staršovstvo

Miroslav Klč - 0907 937 894

Peter Méheš - 0905 456 861

Martin Olejár - 0905 144 737

Kde nás nájdete© Copyright 2024 cbmi.sk