29. 12. 2019 - Skutky apoštolov XXI. - Pavlova cesta do Ríma - Jaroslav Kudroč