17. 11. 2019 - Skutky apoštolov XVI. - List od apoštolov pre kresťanov z pohanov - Marek Kučmáš