16. 06. 2019 - Boh vedie svoj zachránený ľud cez vodcov - Marek Kučmáš