19. 05. 2019 - Zmena pod Božím vedením - Jaroslav Kudroč