21. 04. 2019 - Markovo evanielium XIV – Dôkazy vzkriesenia - Marek Jurčo