24. 03. 2019 - Markovo evanielium IX – Súd alebo požehnanie - Miroslav Klč