17. 03. 2019 - Markovo evanielium VIII – Malý veľký muž - Slavo Poloha