10. 03. 2019 - Markovo evanielium VII – Ísť s alebo za Ježišom? - Jiři Basana