03. 03. 2019 - Markovo evanielium VI – Tradícia a evanielium - Marek Jurčo