24. 02. 2019 - Markovo evanielium V - Ježiš je vodca ktorý sa obetuje - Marek Kučmáš