03. 02. 2019 - Prvý deň posledných dní - Štefan Evin