09. 12. 2018 - Dialóg s Bohom V – Malachiáš a jeho posolstvo adventu - Daniel Jurčo