Dnešný verš

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.

Príslovia 1:7a

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Vízia zboru

Poslanie zboru Cirkvi bratskej v Michalovciach v zložitom období transformácie spoločnosti má viesť k:

Aktualizované: 6. 7. 2014

© Copyright 2019 cbmi.sk