Dnešný verš

Vznes sa, Bože, nad nebesá, nad celou zemou je Tvoja sláva!

Žalmy 108:6

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Vízia zboru

Poslanie zboru Cirkvi bratskej v Michalovciach v zložitom období transformácie spoločnosti má viesť k:

Aktualizované: 6. 7. 2014

© Copyright 2016 cbmi.sk