Dnešný verš

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.

Príslovia 1:7a

S finančným príspevkom mesta Michalovce

Cesta obnovy

Nahrávka z poobedňajšieho zhromaždenia 27. 3. 2016:

© Copyright 2016 cbmi.sk